Ważne terminy – Egzamin zawodowy

25.08.2017:
Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin) i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe („stary” egzamin) oraz wydanie świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe . Dokumenty do odbioru w sekretariacie szkoły.

10.09.2017:
Ostateczny termin zgłaszania deklaracji przez uczniów/słuchaczy/absolwentów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin zawodowy) na sesję styczeń-luty 2018 roku.