Zawodowe egzaminy teoretyczne w informatyku

W dniu dzisiejszym uczniowie klas drugich i trzecich naszej szkoły rozpoczęli teoretyczne  egzaminy zawodowe  następujących kwalifikacji:

E.12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
E.15 – Uruchamianie oraz utrzymywanie terminali i przyłączy abonenckich

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!!!