HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Szczegółowe harmonogramy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie znajdują się w gablocie na parterze szkoły (obok sekretariatu).
Prosimy o dokładne sprawdzenie daty oraz GODZINY egzaminów w etapie pisemnym oraz praktycznym każdej kwalifikacji.