Próbna Matura z „Echem Dnia”

  • 8 marca (wtorek), godz. 8.30 – egzamin z języka polskiego,
  • 9 marca (środa), godz. 8.30 – egzamin z matematyki,
  • 10 marca (czwartek), godz. 8.30 – egzamin z języka angielskiego.

Wszystkie egzaminy na poziomie podstawowym.