13 grudnia 1981 roku . PAMIĘTAMY !

Wystawa „586 dni stanu wojennego”

 W tygodniu poprzedzającym 34-tą rocznicę wprowadzenia 13 grudnia 1981 roku przez ówczesne władze PRL-u stanu wojennego w Polsce uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych mogli oglądać prezentowaną na korytarzach szkolnych wystawę „586 dni stanu wojennego” .
Ekspozycja , wypożyczona z kieleckiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej , przybliżyła nam przebieg                    i okoliczności tamtych tragicznych wydarzeń .

Okolicznościowy happening

 W piątek , 11 grudnia czworo uczniów przebranych w mundury Milicji Obywatelskiej rozdawało ulotki                           z okolicznościowymi hasłami , np. „13 grudnia 1981 roku – Pamiętamy ! Pamiętaj i Ty!” .                                                         Radiowęzeł Szkolny prezentował piosenki Barda „Solidarności”  Jacka Kaczmarskiego .

Okolicznościowa prelekcja

Na świetlicy szkolnej wysłuchaliśmy i obejrzeliśmy prezentację o stanie wojennym przygotowaną przez Pana Marka Jończyka, pracownika kieleckiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej .