UWAGA ABSOLWENCI – STARY EGZAMIN ZAWODOWY

Przypominamy, że absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w zawodzie, w którym się  kształci lub w zawodzie, w którym ukończył kształcenie (Załącznik I.1.) nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu.

Po upływie 3 lat, licząc odpowiednio od kwietnia lub września roku, w którym uczeń przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie jego przeprowadzania i nie uzyskał z jednego etapu egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów, egzamin zawodowy zdaje się w pełnym zakresie.

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku:

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: