Kampania „ Białej wstążki”

Po raz IX ruszyła w Kielcach kampania „Białej Wstążki”. Coroczna akcja ma na celu zwrócenie uwagi na bardzo poważny problem jakim jest przemoc w rodzinie. Symbolem kampanii jest biała wstążka przypinana na znak solidarności z osobami doznającymi przemocy domowej.

„Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw
członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.”

Stosowanie przemocy jest przestępstwem. Po pomoc można zgłosić się w każdym momencie życia i może to zrobić zarówno osoba doznająca przemocy, osoba stosująca przemoc, jak i świadek przemocy w rodzinie.

Przyłączyliśmy się do tej akcji.