TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

Technik Urządzeń Dźwigowych, to nowoczesny kierunek nauczania z perspektywami na przyszłość. W czasie nauki zdobędziecie praktyczną i szeroką wiedzę z montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych. Obok przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących proponujemy Wam naukę języka angielskiego i niemieckiego oraz na poziomie rozszerzonym matematykę i język angielski. Nauka w szkole kończy się maturą. Oprócz świadectwa maturalnego uzyskacie także tytuł Technik Urządzeń Dźwigowych.

Na kierunku Technik Urządzeń Dźwigowych zdobędziecie takie kwalifikacje jak:

 • EE.13. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych.
 • EE.14. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń
  dźwigowych.

Czym się zajmuje technik urządzeń dźwigowych:

Przeprowadza naprawy, przeglądy i konserwacje stacjonarnych i mobilnych urządzeń dźwigowych, a z uwagi na konieczność wyposażenia wielu obiektów w urządzenia dźwigowe jak i przystosowanie eksploatowanych już urządzeń do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych, istnieje potrzeba przygotowywania specjalistów w zawodzie, zajmujących się montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych. Dlatego też, w ostatnich latach w Polsce obserwuje się dynamiczny rozwój gospodarki związanej z branżą urządzeń dźwigowych, a tym samym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie.

Oto kilka ciekawych informacji na temat dźwigów:

 • największy dźwig w Polsce może wznieść ciężar 23 ton na wysokość ponad 190
  metrów, a jego udźwig całkowity to aż 750 ton;
 • najszybsza winda w Polsce rozwija prędkość ponad 25 km/h;
 • obecnie mamy w Polsce ponad 106 tysięcy pracujących dźwigów;
 • pierwsze w Polsce dwupokładowe windy (zwane również dwupiętrowymi) pojawiły
  się w nowym biurowcu Warsaw Spire oddanym do użytkowania w 2016 na
  warszawskiej Woli;
 • za pierwszą windę na ziemiach polskich uważa się dźwig osobowy w Grudziądzu,
  który został zamontowany w 1890 roku w jednej z kamienic przy ulicy Legionów;
 • najstarszą, nadal działającą windą w Polsce jest konstrukcja znajdująca się
  w budynku Książnicy Polskiej w Olsztynie (dźwig ten w 1991 roku został wpisany do
  rejestru zabytków);
 • najszybsza winda na świecie porusza się z prędkością 20,5 metrów na sekundę
  i znajduje się w Szanghaju (wjazd na ostatnie piętro Pałacu Kultury taką windą zająłby
  niecałe 9 sekund!);
 • największa winda do przewozu ludzi jest w biurowcu Umeda Hankyu Building
  w Osace (może przetransportować nawet 80 osób, tj.5 ton).

Absolwent kierunku TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH jest przygotowany do:

 • montowania urządzeń dźwigowych;
 • oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych;
 • wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych;
 • dokonywania modernizacji urządzeń dźwigowych;
 • organizowania prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją
  urządzeń dźwigowych,

i może pracować w biurach konstrukcyjnych urządzeń dźwigowych, w firmach na
stanowiskach związanych z montażem oraz utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania
urządzeń dźwigowych, czy też prowadź własną działalność gospodarczą w zakresie urządzeń
dźwigowych.

CO DALEJ?
Po ukończeniu naszego technikum możliwe jest kontynuowanie kształcenia we
wszystkich szkołach wyższych, a przygotowanie zawodowe, wiedza i umiejętności z zakresu
obsługi i konserwacji urządzeń dźwigowych ułatwią Wam znalezienie i podjęcie atrakcyjnej
pracy.

Zachęcamy do wyboru tego kierunku!