Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

1. Ogłoszenie o zamówieniu – treść ogłoszenia
2. SIWZ
3. Zał. nr 1 oferta
4. Zał. nr 2
5. Zał. nr 3
6. Zał. nr 4


5.1 Architektura
5.2 Konstrukcja
5.3 Instalacje sanitarne
5.4 Drogi
5.5 Instalacje elektryczne
6. STWiORB
7. Przedmiary

Architektura.dwg

 

Treść ogłoszenia oraz wszystkie załączniki należy pobrać ze strony klikając link. Ze względu na duże rozmiary plików pobieranie może potrwać kilka minut.

Pytania i odpowiedzi SWIZ

Odpowiedź cz. 1
Odpowiedź cz. 2
Odpowiedź cz. 3

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja z otwarcia ofert 20.02

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Decyzja

Przetarg – decyzja strona 1
Przetarg – decyzja strona 2