Szlachetna Paczka

Nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Jej celem jest pomaganie rodzinom w potrzebie. Zorganizowaliśmy zbiórkę długoterminowej żywności, środków czystości i pieniędzy na brakujące produkty. Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli obdarowane zostały wielodzietne rodziny i starsze osoby, które przyjęły paczki z wielkim wzruszeniem i wdzięcznością.
W imieniu wolontariuszy dziękujemy wszystkim darczyńcom za szlachetne serce i otwartość na drugiego człowieka oraz życzymy satysfakcji z udziału w tym przedsięwzięciu.
Organizatorzy akcji „Szlachetna Paczka” w szkole:

Agnieszka Lenart i Małgorzata Ślusarczyk.