Badania lekarskie dla kierunku technik programista

Osoby, które od września rozpoczną naukę na kierunku technik programista prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu po skierowanie na badania lekarskie.