Świadectwa dojrzałości

Informujemy, iż wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się 4 lipca o godzinie 13. Rozpocznie się ono krótkim podsumowaniem na świetlicy, po którym wychowawcy przejdą wraz z klasami do sal.
Wyniki egzaminów pojawią się na stronie komisji jutro w godzinach 8-10, o czym mówi poniższy komunikat:
http://www.oke.lodz.pl/aktualnosci.php?a=859