BohaterON – włącz historię

2 X 2018 r. uczniowie naszej Szkoły pod opieką nauczycielek historii wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię. W ramach tej akcji uczniowie pisali kartki pocztowe do powstańców warszawskich. Projekt ma na celu upamiętnienie bohaterskich czynów, wyrażenie wdzięczności powstańcom, okazanie im podziwu i zapewnienie ich o naszej pamięci.