Uczniowie ZSI na Dniu Otwartym Politechniki Świętokrzyskiej

19 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych uczestniczyli w Dniach Otwartych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Po uroczystym powitaniu przez Rektora Politechniki, prof. Wiesława Trąmpczyńskiego, w niezwykły świat nauki zostali wprowadzeni przez prof. Tomasza Kozłowskiego, który wygłosił wykład:„Woda – najbardziej niezwykła ciecz we Wszechświecie”.

Uczniowie kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zwiedzili nowy budynek PŚk, Energis. Obejrzeli laboratoria i brali czynny udział w zajęciach: „Hydrozagadki czyli ciekawostki o wodzie”, „Skanowanie laserowe – chmura punktów – wirtualny model obiektu”, „Trzymaj ciepło! – termowizja i jej zastosowania”, „Co to jest budynek inteligentny i samowystarczalny energetycznie?”, „Jeśli nie z węgla to z czego? – biomasa jako źródło energii”.

Uczniowie kształcący się na kierunku technik informatyk wzięli udział w pokazach: „Co potrafi robot mobilny” oraz „Tajemnice grafiki 3D”. Zwiedzili również laboratorium pomiarów wielkości nieelektrycznych.

Dzień Otwarty Politechniki Świętokrzyskiej pokazał jak fascynująca jest nauka, szczególnie kierunki techniczne. Mamy nadzieję, że ta wycieczka będzie stanowić doskonałą mobilizację do tego, by osiągać jak najlepsze wyniki nauczania, a po maturze zasiąść jako student w aulach uczelni.