Natalia Rusak laureatką III Międzyszkolnego Konkursu Bibliotecznego „Mój ex libris”

Natalia Rusak – uczennica klasy 2 a gimnazjum została laureatem III Międzyszkolnego Konkursu Bibliotecznego „Mój ex libris”. Jej praca „ Exlibris jako znak graficzny zbiorów o tematyce historycznej” zdobyła III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych w Kielcach.

Konkurs odbył się pod patronatem: Prezydenta Miasta Kielce, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kielcach, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, Firmy Księgarskiej „Andrzej”,  Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29, który był organizatorem imprezy.