WYJAZD NA STAŻ ZAGRANICZNY

Trwa nabór do Projektu Erasmus+ „Staż zagraniczny szansą na sukces”.
Zapraszamy do udziału w stażu uczniów z klas II i III technikum.
Deklaracje uczestnictwa w Projekcie należy składać w sali nr 118 do dnia 24 października 2016 r.
Szczegóły rekrutacji na stronie Projektu: http://portsmouth.zsi.kielce.pl