„STARY” EGZAMIN ZAWODOWY

Informacja dla absolwentów naszej szkoły zdających egzamin zawodowy wg „starej ” formuły
Przypominamy o harmonogramie egzaminów zawodowych wg „starej ” formuły:
– etap pisemny: 20 czerwca 2016 r. ( poniedziałek ) – godz. 12.00
– etap praktyczny: 21 czerwca 2016 r. ( wtorek ) – godz. 9.00
Absolwenci zdający egzamin zawodowy wg starej formuły zgłaszają się do ZSI min. 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.