Erazmus+ PlaNET SOEN 3.0- warsztaty w Słowenii

W ramach realizacji projektu Erazmus+ PlaNET SOEN 3.0 we współpracy ze Stowrzyszeniem Edukacja przez Internet trójka naszych uczniów pod opieką nauczyciela wzięła udział w 5-cio dniowych warsztatach w Słowenii.

Wspólnie z uczniami ze Słowacji, Chorwacji i Słowenii uczniowie rozwijali umiejętność planowania pracy nad projektem. Poznaliśmy główne Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030, aby móc je wcielić w realizację projektów. Dyskutowaliśmy o wpływie społecznym firm i zastanawialiśmy się, jak przełożyć tę wiedzę na realizację naszych projektów w praktyce. Poznaliśmy i zastosowaliśmy narzędzie Gantt Chart pomocne do wyznaczania celów i planowania pracy projektowej.

Mieliśmy również okazję zwiedzić szkołę w Sentjur, w której się zatrzymaliśmy. Odwiedziliśmy szkolne pracownie, piekarnię, winnicę i winiarnię.

Trzeciego dnia zwiedziliśmy pachnącą kasztanami stolicę Słowenii – Lublanę.

Warsztaty dały nam możliwość zdobycia praktycznej wiedzy na temat realizacji projektów, ale przede wszystkim były okazją do poznania cudownej młodzieży z innych państw.

Stowarzyszenie Edukacja Przez Internet – dziękujemy za możliwość rozwoju!!!