Zielony Patrol ZSI i Dzień Leśnika 2016 w Ośrodku Edukacji Leśnej

5 kwietnia 2016 r. członkowie Zielonego Patrolu nr 30 uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Kielce. Dzięki uprzejmości pani leśnik – Moniki Judy zwiedziliśmy ciekawą ekspozycję zatytułowaną” Przyroda lokalna i charakterystyczna dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska – las i jego mieszkańcy”.

Poznaliśmy gatunki drzew oraz zwierząt  typowych dla regionu. Wystawa zrobiła na nas duże wrażenie, ponieważ mogliśmy wysłuchać głosów zwierząt i dźwięków zjawisk przyrodniczych w lesie.  Obejrzeliśmy także wystawę dotyczącą zagrożeń lasu i gospodarki leśnej. Słuchaliśmy opowieści o trudnej pracy leśnika i zagrożeniach wynikających z nieprzemyślanej działalności człowieka. Poznaliśmy również sposoby eliminowania zachowań szkodliwych dla ekosystemów leśnych.

W salce kinowej obejrzeliśmy film pt. „Bezpieczny las”.    Nasza wycieczka zbiegła się z Dniem Leśnika. Teraz już wiemy, jak odpowiedzialny i ważny to zawód. „By wykonywać ten zawód trzeba mieć zarówno wrażliwe serce, jak i sprawne mięśnie. Serce, bo las trzeba kochać, inaczej można w nim nie wytrzymać. Sprawne mięśnie – bo praca leśniczego to ciężka fizyczna harówka”.