Konsultacje maturalne

Serdecznie zapraszamy naszych tegorocznych absolwentów na konsultacje maturalne. To ostatnia okazja, by usystematyzować wiedzę zdobytą w ciągu 4 lat i jeszcze raz powtórzyć materiał pod okiem nauczyciela.

Informacje dla maturzystów związane z wdrażaniem procedur sanitarnych

W związku z wdrażaniem nowych procedur sanitarnych informujemy, że: 1. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, korzysta z przyłbicy. 2. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa ani maseczką, ani przyłbicą , zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły  nie później niż do 29 maja 2020 r. i załącza odpowiednie dokumenty.  W dniach […]

Harmonogram odbioru świadectwa ukończenia szkoły

Drodzy Abiturienci!!! W dniach 2-3 czerwca 2020 r. odbędzie się odbiór świadectw wg ustalonego harmonogramu. Uczeń, który zgłosi się do szkoły po odbiór świadectwa powinien: Mieć zakryte usta i nos (maseczka, przyłbica) Posiadać przy sobie długopis Posiadać przygotowany do oddania (z przyklejonym nr szafki) kluczyk od szafki Przynieść książki do oddania do biblioteki szkolnej Procedura […]