Odbiór dyplomów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe

Informujemy, iż dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dostępnie sa do odbioru w sekretariacie szkoły.