Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

25. 06. 2020 r. na wybranej platformie komunikacyjnej odbędą się spotkania klas z wychowawcą.

Odbiór świadectw odbędzie się 26. 06. 2020 r. przy wejściu głównym, gdzie zostanie przygotowane stanowisko dla wychowawcy wg harmonogramu zamieszczonego poniżej.

Uczniowie nie wchodzą na teren szkoły.

Przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznej odległości oraz posiadaniu maseczek.

Prosimy o punktualność.