Turniej w League of Legends 15.12.2017 r.

Turniej w League of Legends 15.12.2017 r.

Zapraszamy na turniej w League of Legends 15.12.2017 r.

Wszelkie informacje o turnieju są na facebook:
https://www.facebook.com/groups/149042669059010/

Kapitanowie drużyn mają zgłaszać się do administratorów grupy po kod turniejowy.
Rejestracja na stronie:
https://battlefy.com/noxia%C5%84skie-granie/turniej-zespo%C5%82u-szk%C3%B3%C5%82-informatycznych-w-kielcach/5a02e5a41fffdb03441e2f83/info?infoTab=rules